پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:30

اپال مکزیک

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم ، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

اپال های کشور مکزیک بیشتر از نوع آتشین هستند که در کشور هند با قیمت حداقل ۷۵ دلار بر قیراط به فروش می رسند و بر حسب کیفیت های بهتر ، قیمت نیز  افزایش خوا دهد یافت.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:24

اپال مکزیک

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم ، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

اپال های کشور مکزیک بیشتر از نوع آتشین هستند که در کشور هند با قیمت حداقل ۷۵ دلار بر قیراط به فروش می رسند و بر حسب کیفیت های بهتر ، قیمت نیز  افزایش خوا دهد یافت.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:19

اپال اتشین

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۸

 

اپال های آتشین عموما با رنگ های قرمز روشت، نارنجی روشن و زرد روشن بدون بازی رنگ از اپال کم ارزشتر به حساب می آیند.
 برخی از برش های اپال به صورت فست و برخی دیگر به صورت cabochons تراش می خورند.

شنبه, 08 شهریور 1399 06:59

زمرد

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ های قیمتی در خدمتم: ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹


زمرد زامبیا  در کنار زمرد هایی از کشور کلمبیا، برزیل و افغانستان از جمله زمرد های برتر در بازار بین المللی به شمار می آید که به دلیل رنگ سبز عقیق و دارای رنگ سبز مایل به زرد و با و استاندارد طرفداران

شنبه, 08 شهریور 1399 06:43

سنگ اپال

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ های قیمتی در خدمتیم: ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

ارزش اپال هر قیراط چقدر هست؟ چه عواملی اپال خوبی را تشکیل می دهند؟ بازی رنگ ها در اپال چگونه است؟ چرا برخی از اپال ها