farid mohammadi chianeh Farid Mohammadi

+98-918-765-4159

 Welcome to geosource building material social
سه شنبه, 18 شهریور 1399 05:35

یشم

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتیم : ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

جید در دو نوع یشم و نفریت وحود دارد که معمولا کمی به سختی میتوان این دو را از یکدگیر تشخصی داد.
نفریت در انواع رنگ های سیاه، سفید و آبی و سایه های متعددی از سبز وجود دارد در حالی که پشم ور دامنه وسیعی از رنگ سبز امپراطوری را در بر می گیرد. در کشور چین ژادیت بازار نفریت را بسیار کم رنگ کرده است.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:30

سنگ قیمتی اپال

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم ، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

 

اپال های معمولی نوعی از اپال ها طبقه بنده شده هستند  که بازی رنگ را نمیتوان در انها مشاهده کرد. تنها تک رنگ بوده و ان هم رنگ  زمینه ای اپال به نمایش در می آید. اما برخی از گونه های اپال علاوه بر رنگ ثابت  زمینه ای دارای بازی رنگ نیز می باشند که طرفداران خاص خود را دارند  و آن را بسیار با ارزش می دانند و از نوع جواهری قلمداد می کنند.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:30

اپال مکزیک

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم ، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

اپال های کشور مکزیک بیشتر از نوع آتشین هستند که در کشور هند با قیمت حداقل ۷۵ دلار بر قیراط به فروش می رسند و بر حسب کیفیت های بهتر ، قیمت نیز  افزایش خوا دهد یافت.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:24

اپال مکزیک

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم ، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۹

 

اپال های کشور مکزیک بیشتر از نوع آتشین هستند که در کشور هند با قیمت حداقل ۷۵ دلار بر قیراط به فروش می رسند و بر حسب کیفیت های بهتر ، قیمت نیز  افزایش خوا دهد یافت.

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 05:19

اپال اتشین

نوشته شده توسط

در زمینه خرید و فروش سنگ گارنت و سنگ های قیمتی در خدمتم، ۰۹۱۸۷۶۵۴۱۵۸

 

اپال های آتشین عموما با رنگ های قرمز روشت، نارنجی روشن و زرد روشن بدون بازی رنگ از اپال کم ارزشتر به حساب می آیند.
 برخی از برش های اپال به صورت فست و برخی دیگر به صورت cabochons تراش می خورند.

Copyright © 2008 - 2019 www.geosource.ir. All Rights Reserved.