farid mohammadi chianeh Farid Mohammadi

+98-918-765-4159

 Welcome to geosource building material social
پنج شنبه, 16 آذر 1396 06:23

اسپینل

نوشته شده توسط فرید محمدی
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در زمینه  خرید و فروش سنگ های قیمتی در خدمتم : 09187654159

اين كه نام اسپينل (لعل) از چه واژه اي اساس گرفته است معلوم نيست. اما به احتمال از كلمه اسپينا بـهمعني خارماننـد گرفتـه شـده اسـت. اسـپينل هـا بيـشتر بـه شـكل هـرم هـاي دوگانـه نـوك تيـز بـا بلورهـايمشخص(اكتائدر) مي باشند و در نقاطي به شكل كاملاً نوك تيز مي باشند. بسياري از گروه هـا در زيرمجموعـ هاسپينل ها هستند ولي چون جزو گوهرها نيستند ، حذف شده اند.

اسپينل ها گوهرهـاي قرمزرنگـي هـستند كـه همانند ياقوت مورد توجه مي باشند. گوهرهايي مانند گاهنيـت ، گاهنواسـپينل و سـيلونيت همـواره گوهرهـايي هستند كه بيشتر از لعل ها مورد توجه مي باشند كه همگي از گروه اسپينلها هستند بخش اساسي لعل هاي با كيفيت پايين از معادن موغاك ناحيه شمالي برمه به دست مي آينـد. گوهرهـاي سيلاني محدود رنگي گسترده اي دارند. گرچه بيشتر آنها رنگ هاي تيره دارند ، اما رنگهـاي قرمـز بـه نـدرتيافت مي شوند. همچنين در بوراما در افغانستان ، در پاكستان و روسيه گوهرهايي از جنس لعل پيدا مي شـوند. محصولاتي از ياقوت و صفير از كامبوج و تايلند استخراج مـي شـوند. در نيجريـه لعـل هـاي گاهنيـت آبـي دراستخراج قلع نيز يافت مي شوند كه به شكل دانه هاي ريز كوچك مي باشند كه در سراسر دنيا شناخته مي شوند. اما بخش اندكي از محصولات آنها به شكل گوهر مي باشد

خواندن 427 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 28 دی 1396 05:48
محتوای بیشتر در این بخش: « سنگ قیمتی ژادئیت مالاکیت »
Copyright © 2008 - 2019 www.geosource.ir. All Rights Reserved.